Gốc > Bài viết > Tổ Chức > Học sinh - Sỉ số lớp >

CÁC LỚP CỦA TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC

CÁC LỚP CỦA TRƯỜNG MẦM NON TUỔI NGỌC

 

TT

LỚP

SỈ SỐ

 HỌC SINH

SỐ

GIÁO VIÊN

SỐ

BẢO MẪU

GHI CHÚ

1

Nhóm 1A

20

3

1

 

 

Nhóm 1B

22

2

 

2

Nhóm 1C

19

2

1

 

 

Nhóm 1D

19

2

 

 

CỘNG NT

80

9

2

 

3

Mầm 1

39

2

1

 

4

Mầm 2

40

2

1

 

5

Mầm 3

39

2

1

 

 

CỘNG MẦM

118

6

3

 

6

Chồi 1

38

2

1

 

7

Chồi 2

40

2

1

 

8

Chồi 3

38

2

1

 

 

CỘNG CHỒI

116

6

3

 

9

Lá 1

33

2

 

 

10

Lá 2

32

2

 

 

11

Lá 3

32

2

 

 

12

Lá 4

31

2

 

 

 

CỘNG LÁ

128

8

1

 

 

CỘNG MG

362

20

7

 

 

TỔNG CỘNG

442

29

9

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Mỹ Duyên @ 09:26 06/02/2012
Số lượt xem: 1061
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến